Newyddion

“Rhewi Treth Gyngor gyda chronfeydd heb eu gwario” - mae Plaid Cymru yn nodi cynlluniau ar gyfer diwygio

Byddai Treth y Cyngor yn cael ei rhewi o dan gynlluniau a ddadorchuddiwyd heddiw gan Plaid Cymru. Ar gyfer trethdalwyr yn Wrecsam, lle mae Treth Gyngor ar fin codi 6.95% y flwyddyn i ddod, gallai hynny olygu arbedion o bron i £ 100 y flwyddyn ar gyfer eiddo Band D.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd